~igzebedze decoupage » Uvod / Introduction

Slovensko:
Decoupage je projekt, ki omogoča poljubno sestavljanje filmov iz razrezkov filmov, ki jih ima v zbirki. Teoretsko utemeljitev si lahko preberete na strani “O projektu”, predstavitev na strani “Demo”, izvorna koda, objavljena pod licenco GPL, je dostopna na strani “Koda”.
Dejanska izvedba se prilagaja okolju: lahko zgolj predvaja naključen izbor posnetkov, uporabnik se lahko z njimi “pogovarja”, ali pa naroči film po lastni predlogi. Deluje lahko v poljubnem jeziku, če se priskrbi ustrezno zbirko dialogov. Zbirka lahko obsega poljuben tematski izbor filmov, tv serij,…

English:
Decoupage is a project, that makes it possible to create custom movie from a series of cuts of movies from it’s database. Concept is explained on the subpage “About”, source code is avaliable under the terms of GPL, on the page “The Source”.
The actual installation is adaptive to the surounding: it can play a stream of random clips, users can chat with them, or can order a movie based on their own story. It can run in any language, as long as the proper database of dialogs is provided. The database can hold any selection of movies, tv series,…