~hruske Hruške, jabuke, jablane, čežane. » 2011 » Januar
Home Contact Sitemap

Hruške, jabuke, jablane, čežane.

Ste se gdaj vprašali, zakaj Najboljšega soseda nikoli ni doma, ko pridete na obisk?

Meta-burek in meta-slovenstvo

Posted on Januar 15th, 2011 in slovenija, zanimivosti |

Te dni se internet polni z debato o smiselnosti diplomske naloge o bureku in o tem kako lahko je na FDV priti do diplome. Pa je res moč spodbijati smiselnost, vrednost ali strokovnost diplome zgolj na podlagi teme, ki jo obravnava?

Diplomska naloga, ki je debato sprožila, ima to srečo (ali pa smolo), da ima zelo zanimivo temo. Koga le ne bi pritegnil naslov diplomske naloge, ki omenja burek! Nekaj tako vsakdanjega, tako banalnega, da bi bila tema univerzitetne diplome?!

No, predstavitev nekaterih vam bo dala čutiti, da dotično diplomsko delo govori o bureku, a čisto zares govori o drugotnem pomenu bureka, ki ga nosi vpet v sodobno slovensko zgodovino. O meta-bureku, kakor ga je poimenoval Jernej Mlekuž, ki je tudi raziskoval fenomen bureka v slovenski kulturi. In kakšni so ti podpomeni bureka, poleg prehrane? Praktično vsi poznamo komad reperja Ali Ena, Sirni & mesni, ki govori ravno o bureku. Skoraj vsak je tudi že slišal frazo “nimam za burek”, Simobil pa je v svoji zadnji akciji burek uvedel kot valuto, s katero vrednoti svojo akcijsko ponudbo in tako lahko npr. dobite “nov telefon za 5 burekov”.

V vseh teh frazah in rabah nosi beseda burek običajno slabšalni prizvok in to ni naključje. Izvor tega prezira do bureka kot jedi je predvsem posledica prezira, ki ga Slovenci gojijo do južnjakov, burek pa je tu nosilec južnjaške kulture. Nekateri bi na tem mestu želeli oporekati, da je burek masten in nezdrav in da je to osnovni vir prezira do meta-bureka, pa vendar temu ne more biti tako. Zavedanje o zdravi prehrani je namreč bistveno mlajše, tako zelo mlado, da niti še ni del slovenske kulture. Slovenski odpor do južnjaške kulture pa se je začel vgrajevati v slovensko kulturo že vsaj z nastankom Kraljevine SHS, če ne že pred tem.

Burek, nein danke!

“Burek, nein danke!” je bil grafit iz preteklega tisočletja, katerega avtorstvo pripisujejo nacionalistični skupini, njegov podpomen pa je slovensko zavračanje južnjaške, balkanske kulture in stremenje k Evropi. V tem pa ima, vsaj po mojem mnenju in izkušnjah, bistveno močnejši vpliv element nacionalizma, zavračanja in zaničevanja balkana, kot pa stremenje do in približevanje k Evropi.

Razlog pa je meta-slovenstvo.

Če je “meta-burek” nosilec drugih pomenov bureka, kot npr. “burek kot nosilec južnjaške kulture”, lahko “meta-slovenstvo” poimenujemo kot nosilec kulturnih podpomenov, ki ga prinese s seboj slovenstvo kot prebivanje v Republiki Sloveniji, pod slovensko upravo in vpet v slovensko zgodovino. Meta-slovenstvo je nosilec različnih kulturnih fenomenov, ki smo jih Slovenci kot narod posvojili, in taka sta zagotovo ksenofobija, strah pred tujci in nacionalizem. Slabšalni prizvok meta-bureka pa je prežet z obema.

Meta-burek je eden od živih elementov meta-slovenstva, nosilec nacionalizma in ksenofobije, ki s svojimi pomeni pomembno prispeva k ustvarjanju meta-slovenske identitete. Žal je del meta-slovenstva tudi negativna selekcija (o kateri ve veliko povedati Mazzini) in to verjetno prispeva k temu, da se ta identiteta gradi po načelu izključevanja južnjakov.

Meta-slovenstvo ima tudi druge elemente, eden vidnejših je čislanje fizičnega dela, delavca, delavstva in vseh izpeljank. Ta se nazadnje pokazal celo tako, da se je ustanovila nova stranka Demokratična stranka dela in solidarnosti. Žal – spet žal – je delo v meta-slovenstvu razumljeno po fizikalni definiciji. Brez sile ni dela in po tem principu umsko delo ni delo. Umsko delo v meta-slovenstvu je nevredno naziva delo. Še več, umsko delo se redno in sistemsko (npr. prek študentskega dela) zaničuje in se mu pripisuje manjši pomen in vrednost od dejanskega. Tarča prav takih elementov meta-slovenstva je v nekaterih debatah tudi naša diplomska naloga o pomenih bureka.

Ob branju diplomske naloge sem se (vsaj jaz) zavedel, da burek v Sloveniji vsekakor nosi dodaten pomen in da ta pomen ni zanemarljiv. Da je ta pomen posledica naše zgodovine in reakcije na dogodke iz preteklosti, naučeni kot opice z bananami. Pomembno se je zavedati, da se brez takih nosilcev kulture, kot je meta-burek, tudi fenomen požigalca ne bi prijel, pa tudi ustvarjanja Branka Đurića – Đura ne bi bila tako zabavna za Slovence. Koristnost diplomske naloge ni vprašljiva; kdo bo sicer raziskoval slovenske kulturne fenomene, če ne slovenski raziskovalci. Izvedba pa izgleda dokaj povprečna.

Vprašanja, ki se mi po tem razmišljanju porajajo, so usmerjena predvsem v meta-slovenstvo: kaj vse se še skriva pod meta-slovenstvom in kako dolgo se bomo kot družba še morali ukvarjati s temi kulturnimi, priučenimi sponami, preden jih omajamo, kaj šele razbijemo.