~hruske Hruške, jabuke, jablane, čežane. » 2009 » September
Home Contact Sitemap

Hruške, jabuke, jablane, čežane.

Ste se gdaj vprašali, zakaj Najboljšega soseda nikoli ni doma, ko pridete na obisk?

Za mesto po dveh

Posted on September 27th, 2009 in dovhcajt |

O Ljubljani in njeni neprijaznosti za kolesarje (in včasih tudi pešče) sem že pisal in kaže da nisem edini, ki ga to moti. Idejo o prijaznejšem mestu so porinili naprej dobri ljudje za stranjo http://www.zamestopodveh.org/. Na strani lahko vidite 3D risbe štirih pomembnejših ulic v Ljubljani, ki si po mnenju projekta zaslužijo lepšo usodo in upam, da jo tudi dobijo.

Res upam, da projekt ne bo obstal in da se od predlaganega tudi kaj uresniči, predvsem pa da projekt ne zamre, četudi zaenkrat še nima velike podpore.

Django and coverage.py, the DRY way

Posted on September 25th, 2009 in django, python |

So you want to use Ned Batchelder’s coverage.py and don’t want to install another Django app, don’t want to patch Django files or you just can’t wait for bug #4501 to be resolved.

Me too.

So I took a couple of minutes and put together this very very DRY-ish djangocoverage module, which binds together coverage.py with Django. It is based on a bit aged Siddharta Govindaraj’s snippet. Initially I intended to monkeypatch Django from manage.py, but finding out about TEST_RUNNER setting, I made a saner decision and provided a test runner.

import coverage

def coverage_decorator(func, omit_prefixes=None):
 "Decorator for Django's built in test runner"
 def _inner_coverage(*args, **kwargs):
 from django.conf import settings
 c = coverage.coverage()
 c.erase()
 c.start()

 retval = func(*args, **kwargs)

 c.stop()

 coverage_dir = getattr(settings, 'COVERAGE_DIR', './coverage_results')
 c.html_report(directory=coverage_dir, omit_prefixes=omit_prefixes)
 return retval
 return _inner_coverage

def coverage_test_runner(*args, **kwargs):
 "Test runner you can put in your application's settings file"
 from django.test import simple
 return coverage_decorator(simple.run_tests)(*args, **kwargs)

What you want to do is put djangocoverage.py somewhere where Python can find it and put “TEST_RUNNER=’djangocoverage.coverage_test_runner’” line into your settings.py.

Then, running tests is the same as it was. If you’re already using custom test runner, then you can easily integrate coverage.py using decorator, if you haven’t yet been using coverage.py. HTML report is written out in ./coverage_report, and you can also adjust that via COVERAGE_DIR setting. Hope you find it helpful.

Reblog this post [with Zemanta]
Komentarji so izklopljeni

Z računom ali brez?

Posted on September 21st, 2009 in dovhcajt, slovenija, zanimivosti |

Slovenija je banana republika. To se je pokazalo že čisto prevečkrat, da bi bilo še kaj dvoma. Od Patrij  in podobnih afer naprej, ki jih niso uspele rešiti nobene komisije in prevzemov pivovarn, ki jih ni uspela opaziti niti preprečiti nobena izmed institucij, dokler niso celotne zadeve spolitizirali.

No, v tej naši mali državi pa je davčna politika taka, da zaradi nesposobne politike trg oblikuje obvoze okoli sistema. En tak obvoz je definitivno delo na črno, od katerega pač ni potrebno plačati davkov, visoki davki pa ljudi prisilijo, da pomislijo na delo na črno kot na ustrezno alternativo (pre)visoko obdavčenemu delu.

Žal pa delo na črno ni vedno izvedljivo in torej ni opcija za vsakogar, zato se zgodi, da država zaradi reaktivnega vodenja “pasivno subvencionira” določen del gospodarstva, to pa je zagotovo najbolj vidno pri manjših obrtnikih, ki vas po opravljeni storitvi vprašajo “Z računom ali brez?”, davek pa “prihranimo” tako kupci kot obrtniki.

Komentarji so izklopljeni

Slovenski Django “localflavor”

Posted on September 18th, 2009 in django, linux, python, slovenija |

Pythonマスコット with Django本
Image by Surgo via Flickr

Že dlje časa sem imel v mislih, da bi zbral skupaj drobce kode, ki sem jih potreboval za manjše projekte v Djangu, jih uredil in dal ven kot Slovenski localflavor modul za Django framework. No, ta čas je končno tu, saj sem zaradi prejšnjega blogposta potreboval spisat algoritem, ki zna preverit, če je EMŠO pravilna, za to pa sem uporabil kar Django forms.

Koda se nahaja na GitHubu, projektu pa je ime django-localflavor-sl. Vsake toliko časa bom pogledal, če je kak “fork” in kodo združil.

Reblog this post [with Zemanta]
Komentarji so izklopljeni

Je to moj EMŠO

Posted on September 16th, 2009 in mediji, slovenija, zanimivosti |

Je to moj EMŠO?
Pet EMŠO številk iz današnjih
Slovenskih Novic
(by Zejn via Flickr)

Slovenske novice imajo akcijo, kjer vsak dan podarijo 500€ srečnežu, ki v njih najde svoj EMŠO. Ne vedo pa vsi, da ima EMŠO zelo natančno predpisan format, ki vsebuje tudi preverjevalno števko. Zato me je zanimalo, če so EMŠO številke, ki jih objavljajo Slovenske novice, sploh veljavne ali pa je zadnja, preverjevalna števka kar naključna. V primeru, da bi bila naključna, bi se namreč verjetnost, da bi kdo dobil tistih 500€ zmanjšala še za 10x. K sreči se izkaže, da so številke popolnoma veljavne EMŠO.

Lepo od Slovenskih novic.

Ob tem se mi porodi ideja za eno Face book aplikacijo: Aplikacija bi obveščala potencialne nagrajence, ki bi imeli rojstni datum kateri izmed izžrebanih, 10% pa bi se odpovedali za nagrado za najditelja. Free monies. Predvidevam, da bi potem akcijo kmalu ukinili.

Reblog this post [with Zemanta]