~haip06 Haip 06 » O festivalu haip06

O festivalu haip06

Posted by skatey on Avgust 20th, 2006

HAIP 06 /Kiberpipa/

2. mednarodni multimedijski festival odprtih tehnologij

17. – 21. 10. 2006

Festival HAIP predstavlja multimedijske umetnostne oblike, ki izhajajo iz kreativne rabe odprtih tehnologij. V slovenskem kulturnem prostoru predstavlja dela mladih obetajočih in uveljavljenih umetnikov in kreativnih inženirjev ter skupin, ki so usmerjeni v vrhunske, z odprtimi standardi podprte umetnosti in multimedijske umetniške prakse. HAIP organizira multimedijski center Kiberpipa iz Ljubljane.

/Osrednja tema festivala/ so odprti pristopi k tehnologijam in kreativnosti skozi mreženje.

Festival HAIP 06 je nova svoboda umetniških izrazov v odprtokodnih medijih. Osrednja linija predstavitve bo tako potekala od nove umetnosti prostih digitalnih medijev in novih medijskih vsebin, ki so jih slednji omogočili, do pudarka na tehničnih in pravnih aspektih novih digitalnih medijev s prostim dostopom. Tema je bila izbrana glede na aktualni čas političnega spreminjanja nacionalnih strategij digitalizacije javnih medijev in njihovih signifikantnih političnih, pomenskih in kreativnih posledic.

/Festival obsega/

- razstave in instalacije,
- delavnice,
- forum (predstavitve, predavanja in simpozij),
- audio in vizualne performanse,
- petdnevno druženje in zabavo.

/Prizorišča festivala/

- Kiberpipa (17.- 21.10.: vse dni festivala), Kersnikova ulica 6
- Klub K4 (21.10.: velik oder, do 24h vstop prost), Kersnikova ulica 4
- Rog, Petkovškovo nabrežje
- Študentska Arena 2006 (projekt Decoupage in prenos v živo z ostalih prizorišč festivala), Gospodarsko razstavišče
- Cafe Metropol, Kersnikova ulica 6, nad Kiberpipo
- bivša knjigarna Transtroemer, Kersnikova ulica 6, nad Kiberpipo
- Železniška postaja Ljubljana, 6 Trg osvobodilne fronte
Vstop na vse festivalske dogodke je prost. Vabljeni!

/O HAIPu/

HAIP je kratica za “Hekamo-Aktiviramo-Interaktivno-Prihodnost” ali “Hack-Act-Interact-Progress”. Cilj HAIPa je vzpostaviti kreativno produkcijsko platformo, ki deluje in se dogaja v izvedbenem času festivala, obenem pa s tem spodbuja neposredno medsebojno spoznavanje ter nadaljnje povezovanje in mreženje (networking) vseh udeležencev. Eden glavnih atributov je spodbujanje publike k aktivni interakciji z dogodki festivala.

Na HAIPu se predstavljajo posamezniki in skupine, ki s svojim delovanjem kritično obravnavajo tehnologijo, ki nas obkroža in predstavlja neodtujljiv del vsakdana. Večinoma uporabljajo proste tehnologije, bodisi na ravni praktične ali pa ideološke izbire.

Zahodni potrošniški model družbe, ki nam nenehno vsiljuje ideologijo popolnosti, si pridobiva vse več pasivnih končnih uporabnikov, ki jim je pomembno le, da tehnologija deluje. Današnje prakse tehnologije in kreativnosti pa govorijo o raznolikih možnostih in izbirah, ki jih ima posameznik. Niso samo eksperti tisti, ki rešujejo probleme, ki se pojavljajo v tehnologiji, prav tako tudi politična elita ni izključno tista, ki ima v rokah socialne pravice – v družbeni razvoj in napredek smo vključeni vsi. In če tu in tam reflektiramo, kaj jemo, kako komuniciramo, kdo nam odreja načine povezovanja, interaktiviranja, protestiranja ali participiranja, hitro ugotovimo, da je poteza na nas.

Prvi festival HAIP 04 se je odvil v Ljubljani v letu 2004.

Ekipa

Vodja festivala:

  • Borut Kumperščak, kumpri@kiberpipa.org

Programski svet:

  • Boštjan Špetič – bostjan@kiberpipa.org
  • Daša Lakner – dasa@kiberpipa.org
  • Ana Pavlišič – ana.pavlisic@gmail.com
  • Andraž Tori
  • Mija Lorbek – mija@kiberpipa.org

Odnosi z javnostmi:

  • Katja Guček – katja.gucek@kiberpipa.org

Celostna podoba:

  • Peter Čuhalev – peter@yukaii.com