~haip06 Haip 06 » Blog Archive » Special Guest: sCrAmBlEd?HaCkZ! @ the HAIP Closing Party

Zaključni večer festivala HAIP06 v Klubu K4, 21. 10. ob 21. uri, bo počaščen s performansom sCrAmBlEd?HaCkZ!, strojem za re-de-konstrukcijo misli-glasbe-videa v realnem času. Je konceptualno programje, ki omogoča manipuliranje s sampli na popolnoma nov način. s?H! je rezultat razvoja umetniške strategije, ki osvetljuje očitne a zelo zapletene probleme intelektualne lastnine, ki služi predvsem kot instrument moči in cenzure za varovanje ekonomskega interesa. Avtorja Svena Koeniga zanimajo predvsem umetnostne strategije in socialne prakse predelave – kolaž, montaža, semplanje in remiksanje na splošno in plundrofonika, bastardpop ter prav posebej mashupi. Tako avtor črpa avdiovizualni material iz aktualno milnatega pop nabora popevk in pripadajočih videov ter jih z metaobdelavo in lastnimi vokalnimi vložki pretvarja v postmoderni mash popprodukcije. Atomic Harmonic prvič v Klubu K4. Po priporočilu organizatorjev: neusmiljeno hudo – POPRANO!

Več na: www.popmodernism.org/scrambledhackz in http://www.download-finished.com

//

sCrAmBlEd?HaCkZ! is a Realtime-Mind-Music-Video-Re-De-Construction-Machine. It is a conceptual software which makes it possible to work with samples in a completely new way. s?H! is the result of an effort to develop an artistic strategy that could shed some light on evident but very confusing problems of intellectual property, that actually is: an instrument of power and censorship to secure economic interests. The artist is specially interested in artistic strategies and social practises of appropriation – collage, montage, sampling and remix in general and plunderphonics, bastardpop and mashups in particular. Atomic Harmonic at Club K4 for the first time on 21st of october at 9 pm. Editors` pick: burning hot – PEPPERED!

More: www.popmodernism.org/scrambledhackz and http://www.download-finished.com

Comments are closed.