~haip06 Haip 06 » Blog Archive » FunkFeuer preložen // FunkFeuer postponed

Z obžalovanjem vam moramo obvestiti, da je zaradi neugodnih okoliščn kolektiv FunkFeuer v zadnjem trenutku prestavil svoj prihod za dva dni. Tako bomo lahko uživali v predstavitvi projekta Austria Free Net šele v petek, 20. 10. 2006. Projekt Free Net LJ kljub temu nemoteno poteka. V imenu kolektiva in organizatorjev se iskreno opravičujemo!

//

Due to unfortunate circumstances we are sad to anounce that FunkFeuer collective postponed their arrival for two days. Thus we will be able to enjoy the Austria Free Net presentation on Friday. Project Free Net LJ is still in full run. Please take sincere applogies on behalf of the collective and the organizer!

Comments are closed.