~haip06 Haip 06 » Blog Archive » Poziv k sodelovanju pri projektu Free Net Ljubljana

Delavnica Free Net LJ, FunkFeuer(Avstrija)

Free Net

Ekipa FunkFeuer bo s svojim znanjem podprla iniciativo za izgradnjo poskusnega odprtega brezžičnega omrežja okrog festivalskih prizorišč in na strateških dobro prehodnih lokacijah v Ljubljani. Omrežje je konceptualizirano kot povezava enakovrednih točk, katere prispevajo posamezniki ali organizacije na lokacijah.
Na tem mestu pozivamo vse željne sodelovanja in pomoči pri vzpostavitvi omrežja, da prispevajo svoje znanje, ideje, strehe, balkone, pasovno širino ali opremo za čimSpletjo pokritost. Vabljeni torej vsi potencialni uporabniki prostega brezžičnega interneta!

Prijavite se na: haip@kiberpipa.org.

Workshop Free Net LJ, FunkFeuer (Austria)

.

During HAIP festival FunkFeuer will help the initiative to build community-run experimental open wireless network arround festival venues and on strategic well-frequented locations of Ljubljana city.
Everybody is invited to join the initiative by sharing their own knowledge, ideas, roofs, balconies, bandwidth or equippmet, all this only to asure as wide coverage with the signal as possible. The workshop welcomes all potential free wireless internet users!

Join now at haip@kiberpipa.org.

.

Comments are closed.