postlab PostBlog » DWI.bot: robot simulator vožnje pod vplivom alkohola >> DWI.bot:the post-cocktail driving while intoxicated robot

DWI.bot: robot simulator vožnje pod vplivom alkohola >> DWI.bot:the post-cocktail driving while intoxicated robot

DWI

V postLABU se s porodnimi mukami rojeva DWI.bot: robot simulator vožnje pod vplivom alkohola, ki na zabaven način simulira vožnjo pod vplivom alkohola, narejen v postLAB-u – Kiberpipinem laboratoriju za medijsko umetnost.
DWI.bot je na prvi pogled zabavna izkušnja, ki simulira vožnjo domov po robotski zabavi s koktejli, s pijanim robotskim šoferjem. Groteskno plačilo za vožnjo, ki ga izvedemo v obliki alkoholne pijače, nakazuje navidezno povezavo med barskim prijateljevanjem ter razblinjanjem razosebljene hipokrizije valutne izmenjave. Na drugi strani se z robotom odpira resna diskusija o obdobju ki sledi po zaupanju v prenos odgovornosti, javni odgovornosti in etičnem dolgu tretji osebi.

Kreativci: Miloš Krajnc, Borut Kumperščak, Mija Lorbek
Posebna zahvala: Borut Savski, Daša Lakner

>>

DWI.bot: the post-cocktail driving while intoxicated robot a post-cocktail robot made by the postLAB crew of Slovenian computer and art centre Cyberpipe. DWI.bot is an amusing experience at the first glance, whilst it simulates the funny ride home with the drunk robot driver after an cocktail robots party. The grotesque rate for ride which is paid in alcoholic goods implies the seeming connection of cocktail friends and dissolution of the depersonalized hypocrisy of currency exchange. On the other hand the robot opens serious questions about the post-trust era of responsibility shifts, public responsibility and ethical debt to the second party.

Creatives: Miloš Krajnc, Borut Kumperščak, Mija Lorbek
Special thanks: Borut Savski, Daša Lakner

Comments are closed.