postlab PostBlog » process

Archive for the 'process' Category

Pro-Am revolucija – demokratizacija ustvarjanja ali amateur chic?

Ponedeljek, April 23rd, 2007

proamsKer se je v preteklih mesecih pojavilo veliko vprašanj in nejasnosti glede pojma Pro-Ams revolucija in postLaba, bom poskušala podati definicijo povzeto po Charlesu Leadbeaterju in Paulu Millerju mislecema britanskega levičarskega think tanka Demos. V naslednjem mesecu bo na tem mestu mogoče prebrati tudi daljši tekst postLabove interpretacije in implementacije omenjenega pojava.
Konceptualni pojem profesionalni amaterji (tudi Pro-Ams ali ProAms) V osnovnem pomenu je Pro-Am kultura samo izbira življenjskega stila glede preživljanja prostega časa – razvoj odprtokodne programske opreme, kampanjo Jubilee za odpis dolga revnim deželam, longtail mediji ali naredi-sam in vrtnarjenje – vendar ima v širšem pomenu močansocialni pomen (glej Leadbeater, Miller, 2004: 70). Vzpon Pro-Am skupine pomeni kontra silo velikim korporacijam, ki so imele v devetdesetih nesporno prevlado in nadzor nad celotno družbo, po drugi strain profesijam, ki so si zagotovile monopol na določenimi področji znanj. Kot taka revolucija Pro-Am pomeni vzpodbudo oziroma nujo po deljenju znanja. Prav tako pomeni emancipacijo prostega časa – iz Baudrillardovega pasivnega potrošništva zabave v aktivno preživljanje prostega časa, ki zahteva fizični in mentalni angažma (Leadbeater, Miller, 2004: 23).

Več na: Pro-Am Blog