Ojdipus / celica organizma je gibalno - besedni multimedijski performans, ki si je za bazično platformo izbral igro Iva Svetine: Ojdip v Korintu. Z dekonstrukcijo teksta in rekonstrukcijo skozi gib in video je nastal performans, ki si v temelju zastavlja vprašanja kako definirati sebe, skozi kaj ugledamo svojo podobo in kje so meje med realnim in kolektivnim nezavednim. Kje se Jaz staplja z Drugim in kaj je tisto kar nastene nekje vmes.

Miti so del naše zgodovine, našega vsakdana. Miti so zakopani v arhetipe skozi katere živimo svoje življenje. In mitos je tisti, ki nas opominja, da se je naše življenje dogodilo že pred nami. Kot ustvarjalce nas zanima ta kozmični / kaotični red sebstva. Red, ki je zamaknen znotraj celice in ustvarja s tem nered v celoti. Namen uprizoritve je pokazati, kako je kaos v bistvu nam nedojemljiv red.

Dogodek izbira nove poti in načine izražanja z zlivanjem tradicionalnih kultur in medijev s sodobnimi tehnološkimi možnostmi. Tako nastane hibrid, ki se giblje v polju uprizoritvenih umetnosti.