NAP - Net art pipa

NAP - Net art pipa

Zgodovina in sedanjost računalniške umetnosti.

vsebinski sklopi
o NAP
slovarček izrazov

english


Zadnjič obnovljeno 8. aprila 2007.
Postavljeno februarja 2005.


NAP je prostor namenjen seznanjanju z zgodovino in sedanjostjo računalniške umetnosti in širše kulture, ki tvori njen pomemben kontekst.

 

Slovarček izrazov  • informacijske tehnologije (IT): skupek tehnologij, ki algoritemsko posredujejo, hranijo in urejajo informacije. Najpogosteje bodo kot IT mišljeni internet in mobilna telefonija. Množinska oblika izraza ni naključje.

  • internet, zgodovina: internet se zasnuje nekako v polovici 20. stoletja, najprej se razvija v okviru vojske ZDA, nato tudi v (za javnost zaprti) akademski sferi. V javnost internet pride 30. aprila 1993. Več na: A Little History of the World Wide Web (v angleščini).

  • net art: izraz, ki po eni strani označuje umetniško dejavnost vezano za internet, umeščeno v drugo polovico 90. let 20 stoletja, z izstekom nekako v začetku 21. stoletja, po drugi strani ime za široko paleto umetnških dejavnosti in strategij, ki so bistveno vezane za medij interneta.

  • novi mediji: izraz, ki najpogosteje označuje računalniške tehnologije povezane z internetom. Različni avtorji ga uporabljajo na zelo različne in nezdružljive načine (tako lahko označuje video, internet, wap, ...) - vsaka tehnologija (oziroma medij) je bila ob svojem nastanku nova, tudi oljno slikarstvo.

Net art pipin slovarček ponuja osnovne informacije s področja na računalniški tehnologiji temelječe umetnosti.


2005 Net art pipa

Creative Commons License

Ta stran je avtorsko zaščitena po Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
[Vsa omenjena avtorska in sorodna dela avtorjev, ki niso člani Net art pipe so njihova last in so zaščitena, kot so.]