NAP - Net art pipa

NAP - Net art pipa

Zgodovina in sedanjost računalniške umetnosti.

vsebinski sklopi
o NAP
slovarček izrazov

english


Zadnjič obnovljeno 8. aprila 2007.
Postavljeno februarja 2005.


NAP je prostor namenjen seznanjanju z zgodovino in sedanjostjo računalniške umetnosti in širše kulture, ki tvori njen pomemben kontekst.

 

Vsebinski sklopi


Vsebinski sklopi vsebujejo orise posameznih tematskih vidikov računalniške umetnosti in z njo povezane kulture ter izbor del, ki so tematsko povezana.

Sklopi se dodajajo mesečno.


2005 Net art pipa

Creative Commons License

Ta stran je avtorsko zaščitena po Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
[Vsa omenjena avtorska in sorodna dela avtorjev, ki niso člani Net art pipe so njihova last in so zaščitena, kot so.]