NAP - Net art pipa

NAP - Net art pipa

Zgodovina in sedanjost računalniške umetnosti.

vsebinski sklopi
o NAP
slovarček izrazov

english


Zadnjič obnovljeno 8. aprila 2007.
Postavljeno februarja 2005.


NAP je prostor namenjen seznanjanju z zgodovino in sedanjostjo računalniške umetnosti in širše kulture, ki tvori njen pomemben kontekst.

 

O Net art pipiNamen

Net art pipa (NAP) je prostor namenjen seznanjanju z računalniško umetnostjo, predvsem z njenim delom, ki je vezan na internet.

V mesečnem ritmu se izmenjujejo različni vsebinski sklopi, ki izpostavljajo določen vidik umetniških dejavnosti. Predstavljeni so s krajšim besedilom in nekaj izbranimi umetniškimi deli. Zanimanje Net art pipe gre tudi širšemu kontekstu računalniške umetnosti (predvsem tehnološki in sociološki vidiki).

Nov vsebinski sklop in izbor del je predstavljen na družabnem dogodku, namenjenem druženju, spoznavanju in izmenjavi mnenj. Vtop je prost, dobrodošli.

Kje najdem Net art pipo?

Vsebine net art pipe so dostopne v zanj rezerviranem kotičku Kiberpipe kot tudi preko spleta na naslovu http://www.kiberpipa.org/nap/.

Ekipa

Vsebine: Jaka Železnikar
Net art pipin kotiček v Kiberpipi: Daša Lakner
Spletna stran: Jaka Železnikar in ekipa Kiberpipe
Strežnik in skrb za prostor v Kiberpipi: ekipa Kiberpipe

Kontakt

Občasno je ekipa dosegljiva v Kiberpipi, na druženju ob predstavitvi novega vsebinskega sklopa ali na: jaka (pri) jaka [pika] org.Net art pipa je bila ustanovljena februarja 2005, deluje v okviru Kiberpipe.

Vsebinski sklopi vsebujejo orise posameznih tematskih vidikov računalniške umetnosti in z njo povezane kulture ter izbor del, ki so tematsko povezana.

Sklopi se dodajajo mesečno.

Kazalo sklopov.


2005 Net art pipa

Creative Commons License

Ta stran je avtorsko zaščitena po Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
[Vsa omenjena avtorska in sorodna dela avtorjev, ki niso člani Net art pipe so njihova last in so zaščitena, kot so.]