NAP - Net art pipa

NAP - Net art pipa

Zgodovina in sedanjost računalniške umetnosti.

vsebinski sklopi
o NAP
slovarček izrazov

english


Zadnjič obnovljeno:
8. 4. 2007.
Postavljeno februarja 2005.


NAP je prostor namenjen seznanjanju z zgodovino in sedanjostjo računalniške umetnosti in širše kulture, ki tvori njen pomemben kontekst.

 

Net art pipa

Net art pipa (NAP) je prostor namenjen seznanjanju z zgodovino in sedanjostjo računalniške umetnosti in širše kulture, ki tvori njen pomemben kontekst.

Net art pipo tvori to spletno mesto in kotiček v Kiberpipi. V približno mesečnem ritmu je Net art pipi dodan nov pomenski sklop - besedilo o določenem vidiku računalniške, predvsem spletne umetnosti z izborom del, ki oravnavajo isto tematiko kot besedilo.

Novi pomenski sklopi so povod za neformalno druženje v prostorih Kiberpipe (obvestila o teh dogodkih lahko najdete na spletni strani Kiberpipe in nekaterih medijih). Vabljeni.

Vsebinski sklopi vsebujejo orise posameznih tematskih vidikov računalniške umetnosti in z njo povezane kulture ter izbor del, ki so tematsko povezana.

Sklopi se dodajajo mesečno.

Kazalo sklopov.


2005 Net art pipa

Creative Commons License

Ta stran je avtorsko zaščitena po Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
[Vsa omenjena avtorska in sorodna dela avtorjev, ki niso člani Net art pipe so njihova last in so zaščitena, kot so.]