NAP - Net art pipa

NAP - Net art pipa

History and present of computer arts.

vsebinski sklopi
o NAP
slovarček izrazov

slovensko


Zadnjič obnovljeno:
8. 4. 2007.
Postavljeno februarja 2005.


NAP je prostor namenjen seznanjanju z zgodovino in sedanjostjo računalniške umetnosti in širše kulture, ki tvori njen pomemben kontekst.

 

About Net Art Pipe


'Net art pipa - NAP' (Net Art Pipe) is dedicated to introduction to computer based art and to discussion on this topic.

NAP is physical space - part of Kiberpipa/Cyberpipe and this pages.

NAP contains monthly added text on specific issues related to computer based art and culture with a selection of small number of (on-line) art works and a short dictionary of basic terms related to art and technology.

New texts and selections of art works are introduced on social event. (Free entrance.)

Vsebinski sklopi vsebujejo orise posameznih tematskih vidikov računalniške umetnosti in z njo povezane kulture ter izbor del, ki so tematsko povezana.

Sklopi se dodajajo mesečno.

Kazalo sklopov.


2005 Net art pipa

Creative Commons License

Ta stran je avtorsko zaščitena po Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
[Vsa omenjena avtorska in sorodna dela avtorjev, ki niso člani Net art pipe so njihova last in so zaščitena, kot so.]