# ----
e r r 0 r
ASCII VideoWall
teorije
Metamorfoze Mimezis
Love.mp3
Regresija vsakdana
Kiberpipa
Let žerjavov
Avtobiografija diskografija
Short Circuit TV
5. U3
JoyStick
Oscilacije
Pufination
System Cassio:pia
Izložba v delu
Ojdipus
Pogled
Srbečica
povezave
Med Dafno in Niobo
skupina
Traffiquarium
Decoupage
zakaj
projekti
Kontaminator
Popotovanje
Vrt Vozlišč
Cross/Hibrid
Galerija
Nevron
Dih glasbe
začetek » System Cassio:pia

Maja Smrekar, System Cassio:pia

System Cassio:pia ponazarja metodologijo povezovanja različnih informacij v sistem, sestavljen iz referenc fetišistične ikonografije množične kulture, ki so realni del vsakdanjosti sodobne družbe spektakla, kakor jo predstavljata popkulturna fenomena YouTube in MySpace. Kot protiutež takšnim «sintetičnim» strukturam, je v Systemu Cassio:pia prisoten dramatičen astrofizikalen pojav. S svojim spektakularnim izgledom, ki sloni na referenci oglaševalskih stebrov, instalacija reflektira transparentnost medijskega informiranja skozi idealizacijo realnosti. Hkrati se kot ilustracija idealiziranih podob nadzornih konzol iz znanstveno-fantastičnih filmov, postavlja v obliki informativno - nadzorne konzole.

Maja Smrekar (1978) je leta 2005 diplomirala na Oddelku za kiparstvo ALUO v Ljubljani in se istega leta vpisala na magistrski študij - smer video. Njeno delovanje je usmerjeno v polje sodobnih umetniških praks s poudarjeno izraznostjo v intermedijski in video umetnosti.

Koncept, izvedba: Maja Smrekar

Dramaturgija: Daša Lakner

Avtor kode: Dejan Sakelšak

Načrtovanje konstrukcije: Metka Pretnar, Or Ettlinger

[english]