# ----
e r r 0 r
ASCII VideoWall
teorije
Metamorfoze Mimezis
Love.mp3
Regresija vsakdana
Kiberpipa
Let žerjavov
Avtobiografija diskografija
Short Circuit TV
5. U3
JoyStick
Oscilacije
Pufination
System Cassio:pia
Izložba v delu
Ojdipus
Pogled
Srbečica
povezave
Med Dafno in Niobo
skupina
Traffiquarium
Decoupage
zakaj
projekti
Kontaminator
Popotovanje
Vrt Vozlišč
Cross/Hibrid
Galerija
Nevron
Dih glasbe

Jernej Županič: Pogled (instalacija)

Umetnost je sama sebi že dolgo največji problem - v drugi polovici dvajsetega stoletja ni bilo bržkone nobene umetniške teme oziroma koncepta, ki bi bil bolj razširjen od prevpraševanja smisla umetnosti oziroma prevpraševanja umetnosti nasploh; od začetnih, radikalnih in četudi le v manifestih reflektiranih poskusov destrukcije umetnosti avantgardnih gibanj, denimo dadaizma, do postmodernistične literature, ki govori le še o sami sebi, ter umetnosti-aktivizma, ki se odvrača od za pozno devetnajsto in zgodnje dvajseto stoletje tradicionalnega larpurlartističnega pojmovanja umetnosti k umetnosti kot sredstvu nečesa tretjega.

Pričujoča instalacija skuša pred obiskovalca kar najbolj nazorno, a še vedno zgolj s fizičnimi sredstvi in ne teoretskimi razpravami, postaviti problem recepcije umetnosti. Gre torej za dejavnost recepcije oziroma uživanja umetnosti, ki pa ni obravnavana teoretsko, temveč je zopet zajeta v fizični medij in zaprta v galerijski prostor, ki je hkrati prav tisti, ki ga želi razprava o smislu umetnosti odpreti. Hkrati izpostavlja določeno voajerističnost recepcije - obiskovalci razstave opazujejo druge obiskovalce razstav kot umetniški predmet, hkrati pa so prek projekcije opazovani tudi sami, s čimer je rahlo nakazana tudi problematičnost ne le subjekta umetniške recepcije, temveč subjekta kot takega (t.j. neskončna veriga subjektov, ki mislijo same sebe, a se s tem ravno objektivirajo in ustvarjajo nove in nove subjekte opazovanja oziroma mišljenja novih in novih objektov).

Jernej Županič, rojen l. 1982, je podiplomski študent primerjalne književnosti ter diplomiran komparativist in filozof, kritik oziroma recenzent pri revijah Literatura in Ampak ter prevajalec iz angleškega jezika. Sodeloval je že pri kar nekaj projektih Kiberpipe.

[english]