# ----
e r r 0 r
ASCII VideoWall
teorije
Metamorfoze Mimezis
Love.mp3
Regresija vsakdana
Kiberpipa
Let žerjavov
Avtobiografija diskografija
Short Circuit TV
5. U3
JoyStick
Oscilacije
Pufination
System Cassio:pia
Izložba v delu
Ojdipus
Pogled
Srbečica
povezave
Med Dafno in Niobo
skupina
Traffiquarium
Decoupage
zakaj
projekti
Kontaminator
Popotovanje
Vrt Vozlišč
Cross/Hibrid
Galerija
Nevron
Dih glasbe
začetek » Cross/Hibrid

Luka Prinčič pripravlja cikel dogodkov, kjer je rdeča nit zvočni dogodek med estetiko, filozofijo ter uprizorljivostjo. Teoretično ozadje za oblikovanje glasbe je odprtokodni program Pure Data, nizko-nivojsko grafično programsko okolje za sintezo in procesiranje avdio signalov v realnem času. S pomočjo dodatnih knjižnic je področje aplikacij razširljivo na video procesiranje, osnovni 3D prostor in več. Na voljo je za operacijske sisteme Linux (največ knjižnic), OSX in Windows.

Gre za divjo interpretacijo nekega grafičnega programskega okolja, tako rekoč za performiranje, branje nekega programja, implikacij, ki jih način programiranja implicira ali celo vsiljuje, gre za neko sodobno mišljenje pol-izdelkov, procesov, strojev, postajanja. Videno bo več orodij sredi razvoja, prototipov, narejenih v Pure Data, slišna bo njihova uporaba, ob tem pa bo predrzno postavljeno cel kup divjih teoretičnih premis izvzetih iz njihovega konteksta. Upajmo, da bo intersubjektivnost jasna.

Opismenjevanje posameznikov za uporabo programa bo izvedeno kot delavnica in širše odprta predavanja; samo znanje pa bo služilo za implementacijo v zvočne dogodke, ki se bodo odvijali v Kiberpipi. Za predavanja / demonstracije bo Prinčič črpal iz teorije Felixa Guattarija, Tetsuo Gogawa, Richarda Stallmana, Millerja Pucketta, Georgesa Batailla, Jeana Baudrillarda, Borisa Groisa, Igorja Zabela.

Vabljeni s prenosniki, z mislijo, s PD-jem, z vprašanji in odgovori, kriki in gibi, besedo, posluhom in ljubeznijo!

Luka Prinčič (roj. 1977, BA: Audio Recording Arts @ SAE Technology College, London) deluje na področju zvoka in intermedijev kot skladatelj, performer in programer. Osredotoča se na izvedbo in kreacijo zvoka/hrupa/glasbe, predvsem z digitalnimi orodji. Prepletena področja delovanja vključujejo Pure Data delavnice, programiranje interaktivnih instalacij in sistemov za upravljanje več-medijskih vsebin, razstavljanje, generativni video in montaža, so-kustos, a/v sodelovanja, prosto izdajanje glasbe na spletnih založbah, 'steaming' tehnologije za dogodke in razvoj in uporaba prostega programja.

[english]