# ----
e r r 0 r
ASCII VideoWall
teorije
Metamorfoze Mimezis
Love.mp3
Regresija vsakdana
Kiberpipa
Let žerjavov
Avtobiografija diskografija
Short Circuit TV
5. U3
JoyStick
Oscilacije
Pufination
System Cassio:pia
Izložba v delu
Ojdipus
Pogled
Srbečica
povezave
Med Dafno in Niobo
skupina
Traffiquarium
Decoupage
zakaj
projekti
Kontaminator
Popotovanje
Vrt Vozlišč
Cross/Hibrid
Galerija
Nevron
Dih glasbe
začetek » Dih glasbe
Dih glasbe, Matevž Leskovšek in ...

'Vsa glasba je že v nas samih', je izhodiščna točka tega audio projekta. Pred obiskovalca je postavljen glasbeni sistem, ki se v realnem času odziva na njegovo dihanje - njegov ritem in globino. Tako je obiskovalec v aktivni vlogi, saj brez njegovega diha ni zvokov v prostoru. Skozi najbolj primaren način, torej z dihanjem obiskovalec ustvarja glasbo - s tem pa se spremeni tudi zaznava same glasbe - zvoki niso več interpretirani strogo analitično temveč skozi odziv lastnega telesa. Pasivni poslušalec se tako transformira v aktivnega glasbenega ustvarjalca, ki posledično prisluhne tudi samemu sebi.

Senzor dihanja upošteva dva parametra: ritem dihanja narekuje ritem glasbe, globina diha pa v glasbi bogati aranžma in ustvarja zvočno podobo. Sistem je razvit v odprtokodnem programskem okolju "Pure Data".

Za vse bolj tehnično usposobljene je celoten program in navodila za izdelavo senzorja na voljo na spletni strani (http://www.interactive-multimedia-systems.net/newsletter/category/development/biofeedback/) Postavi si svoj sistem!

Matevž Leskovšek je študiral na Fakulteti za elektrotehniko, smer "biokibernetika". Njegovo glasbeno ustvarjanje se že od nekdaj prepleta z uporabo različnih tehnologij in s tem ustvarja svojevrsten pogled na glasbo.

sodelavci
Vizualizacija: Ivan Leben

Tehnična pomoč: Izidor Mak
[english]