# ----
e r r 0 r
ASCII VideoWall
theorys
Gallery
Everyday regressions
Kiberpipa
Ojdipus
Breath of music
Metamorfoze Mimezis
Short Circuit TV
JoyStick
Kontaminator
Node Garden
why
Traffiquarium
links
Love.mp3
5. U3
Decoupage
group
The Crane's Flight
projects
Voyage
home » Breath of music
Breath of music, Matevž Leskovšek and ...

'Vsa glasba je že v nas samih', je izhodiščna točka tega audio projekta. Pred obiskovalca je postavljen glasbeni sistem, ki se v realnem času odziva na njegovo dihanje - njegov ritem in globino. Tako je obiskovalec v aktivni vlogi, saj brez njegovega diha ni zvokov v prostoru. Skozi najbolj primaren način, torej z dihanjem obiskovalec ustvarja glasbo - s tem pa se spremeni tudi zaznava same glasbe - zvoki niso več interpretirani strogo analitično temveč skozi odziv lastnega telesa. Pasivni poslušalec se tako transformira v aktivnega glasbenega ustvarjalca, ki posledično prisluhne tudi samemu sebi.

Senzor dihanja upošteva dva parametra: ritem dihanja narekuje ritem glasbe, globina diha pa v glasbi bogati aranžma in ustvarja zvočno podobo. Sistem je razvit v odprtokodnem programskem okolju "Pure Data".

Za vse bolj tehnično usposobljene je celoten program in navodila za izdelavo senzorja na voljo na spletni strani (http://www.interactive-multimedia-systems.net/newsletter/category/development/biofeedback/) Postavi si svoj sistem!

Matevž Leskovšek je študiral na Fakulteti za elektrotehniko, smer "biokibernetika". Njegovo glasbeno ustvarjanje se že od nekdaj prepleta z uporabo različnih tehnologij in s tem ustvarja svojevrsten pogled na glasbo.

collaborators
Vizualizacija: Ivan Leben

Tehnična pomoč: Izidor Mak
[slovensko]